IT driftaftale

Med en IT driftaftale varetager vi de  opgaver og funktioner, som en intern IT afdeling ville udføre. Vi udfører opgaverne enten remote eller on-site på jeres adresse.  Kunden sikres kompetent assistance til løsning af  opståede problemer og opgaver. MultiLAN forpligter sig med en driftsaftale til at have et højt beredskab på den specifikke kundes IT installation.  Samtidig vedligeholdes en teknisk dokumentation af systemet hvilket mindsker tiden til  fejlfinding og service.

IT driftaftaler spænder lige fra udførelse af den simpleste ad-hoc assistance til en decideret outsourcing funktion, hvor Multilan har ansvar for  IT-systemets drift, funktionalitet og vedligeholdelse.  Regelmæssige eftersyn og  sikerhedsop dateringer af servere er inkluderet som basis ydelser.

Aftaler kan indeholde en eller flere af følgende ydelser:

  • Support på  jeres servere pc’er og  andet netværksudstyr
  • Hotline telefon assistance
  • Overvågning af server og andet udstyr elektronisk mht alarmer og fejlmeldinger 
  • Fjernopkobling til jeres IT udstyr
  • Regelmæssig sikkerhedsopdatering
  • Remote backup af  jeres data

 Aftaler tilpasses den enkelte virksomhed baseret på installationen og systemts sammensætning.

Kontakt os for at få t evt  IT  check som kan danne grundlag  for en aftale der passer netop til jeres behov. Kontakt os på info@multilan.dk eller ring på 4362 2074  

 

 

 

Print Friendly